Kontakter

KONTAKTER

Ledningen


Ordförande - Pia Jönsson

pia@trelleborgsrevyn.se


Viceordf. -  Therese Åkerman

therese@trelleborgsrevyn.se


Sekreterare - Thomas Jönsson

thomas@trelleborgsrevyn.se


Kassör-

Marianne Billstein

marianne@trelleborgsrevyn.se


Ledamot

Christel Hansson Björkegren

christel@trelleborgsrevyn.se


Suppleant - Charlotte Karlsson

lotta@trelleborgsrevyn.se


Suppleant - Bo Jönsson

bo@trelleborgsrevyn.se


Suppleant - Gert Hansson

gert@trelleborgsrevyn.se


Revisorer - Carl-Ove Lundgren och Anna Nilsson

Revisor suppleant - Katarina Johnsson


Valberedning - Marcus Jönsson och Gustav Tillgren


Postadress:

Trelleborgsrevyn

Tommarps Byaväg 6-0

231 93 TRELLEBORG


Vill ni hyra vår lokal, skicka ett mail till lokal@trelleborgsrevyn.se