Kontakter

"Sveriges sydligaste revy"

KONTAKTER

Ledningen


Ordförande - Christel Hansson Björkegren

christel@trelleborgsrevyn.se


Viceordf. -  Therese Åkerman

therese@trelleborgsrevyn.se


Sekreterare - Thomas Jönsson

thomas@trelleborgsrevyn.se


Kassör - Pia Jönsson

pia@trelleborgsrevyn.se


Ledamot - Charlotte Karlsson

lotta@trelleborgsrevyn.se


Suppleant - Bo Jönsson

bo@trelleborgsrevyn.se


Suppleant - Gert Hansson

gert@trelleborgsrevyn.se


Revisorer - Carl-Ove Lundgren och Anna Nilsson

Revisor suppleant - Katarina Johnsson


Valberedning - Marcus Jönsson och Marianne Billstein


Postadress:

Trelleborgsrevyn

Tommarps Byaväg 6-0

231 93 TRELLEBORG


Vill ni hyra vår lokal, skicka ett mail till adm@trelleborgsrevyn.se