Kontakter

KONTAKTER

Ledningen


Ordförande - Marcus Jönsson

marcus@trelleborgsrevyn.se


Viceordf.- Gustav Tillgren

gustav@trelleborgsrevyn.se


Sekreterare - Thomas Jönsson

thomas@trelleborgsrevyn.se


Kassör- Marianne Billstein

marianne@trelleborgsrevyn.se


Ledamot - Christel Hansson Björkegren

christel@trelleborgsrevyn.se


Suppleant - Charlotte Karlsson

lotta@trelleborgsrevyn.se


Suppleant - Bo Jönsson

bo@trelleborgsrevyn.se


Suppleant - Gert Hansson

gert@trelleborgsrevyn.se


Revisorer - Marita Annerfeldt och Solveig Lundgren

Revisor suppleant - Katarina Johnsson


Valberedning -Pia Jönsson och Jakob Stierna


Postadress:

Trelleborgsrevyn

Tommarps Byaväg 6-0

231 93 TRELLEBORG


Vill ni hyra vår lokal, skicka ett mail till lokal@trelleborgsrevyn.se


Övriga frågor maila till adm@trelleborgsrevyn.se