Kontakter

"Sveriges sydligaste revy"

KONTAKTER

Ledningen

 

Ordförande - Christel Hansson Björkegren

christel@trelleborgsrevyn.se

 

Viceordf. - Therese Åkerman

therese@trelleborgsrevyn.se

 

Sekreterare - Thomas Jönsson

thomas@trelleborgsrevyn.se

 

Kassör - Pia Jönsson

pia@trelleborgsrevyn.se

 

Ledamot - Charlotte Karlsson

lotta@trelleborgsrevyn.se

 

Suppleant - Bo Jönsson

bo@trelleborgsrevyn.se

 

Suppleant - Gert Hansson

gert@trelleborgsrevyn.se

 

Revisorer - Carl-Ove Lundgren och Anna Nilsson

Revisor suppleant - Katarina Johnsson

 

Valberedning - Marcus Jönsson och Linda Winqvist

 

Postadress:

Trelleborgsrevyn

Tommarps Byaväg 6-0

231 93 TRELLEBORG

 

Vill ni hyra vår lokal, skicka ett mail till adm@trelleborgsrevyn.se

Copyright @ Trelleborgsrevyn